پاورپوينت آماده درباره مفاهیم فرهنگ و برنامه ریزی در کتابخانه های عمومی

لیست های جدید اضافه جدید به سایت بصورت زیر است
پاورپوینت
انواع روشهای تحقیق
روش تحقيق
PowerPoint Presentation
برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ
چگونه آیین نامه بنویسیم
روش تدوین آیین نامه
روش تدوین آیین نامه اجرایی
نحوه نوشتن آیین نامه شرکت ها
تفاوت آیین نامه و دستورالعمل
روش آیین نامه نویسی
تعریف آیین نامه چیست؟
روش تدوین آیین نامه در کتابخانه
فصل پنجم از کتاب اطلاعات و جامعه دکتر داورپناه
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بررسی نقش و اهميت هوش فرهنگی در مديريت فرهنگی
کتابخانه های عمومی و نقش آنها در مهندسی فرهنگی جامعه
رﯾﺰي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اصول برنامه ریزی
پايان نامه‌هاي دفاع شده
متمركز آموزشي هاي دوره جدول 1.
برنامه ریزی در روابط عمومی
آموزش برنامه نویسی
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
هنر
پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389
علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي
تعریف تجزیه تحلیل سیستمها
دورۀ اوّل متوسطه
کتابخانه و کتابدار 2.0
خلاقیت و کارآفرینی
منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی
دفتر نظارت و ارزشيابی
ساماندهی محالت شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل
ویژگی های فردی حضرت امام خمینی (س)
Plagiarism
متن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
جامع ترین رساله طراحی کتابخانه ( 161 صفحه word )
راهنما برای اجرا ارتقای بهداشت دست
کتابخانه
نظریه های مکانیابی زوه ج
آشنایی با استاندارد ITIL.doc
دوره‌ های آموزشی