پروژه کامل متره و برآورد همراه نقشه و فايل اکسل

لیست های جدید اضافه جدید به سایت بصورت زیر است
دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان فلزی
دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان یک طبقه
دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان 2 طبقه
پروژه متره همراه با نقشه ساختمان بتنی
متره همراه با نقشه ساختمان
پروژه متره و برآورد ساختمان یک طبقه فلزی
دانلود پروژه متره برآورد ساختمان یک طبقه مسکونی
پروژه متره برآورد ساختمان
پروژه متره همراه با نقشه
دانلود پروژه متره برآورد
پروژه متره
عمليات تخريب
عمليات خاکي با دست
عمليات خاکي با ماشين
قالب بندي چوبي(قالب بندي فندا سيون)
کارهاي فولادي با ميلگرد(آرماتورگذاري فنداسيون)
بتن درجا (بتن ريزي کف فنداسيون(بتن مگر))
بتن درجا (بتن ريزي فنداسيون)
کارهاي فولادي سنگين(اسکلت سازه)
فصل دهم فهرست بها:سقف سبک بتني
آجرکاري وشفته ريزي
آجرکاري وشفته ريزي(راه پله)
عايق کاري رطوبتي(عايق کاري فنداسيون)
کارهاي فولادي سبک
اندودکاري وبند کشي
کارهاي چوبي
کاشي وسراميک کاري
فرش موزاييک
کارهاي سنگي با سنگ پلاک
برش ونصب شيشه
رنگ آميزي)
اساس وزير اساس
بخش دوم :خلاصه متره
بخش سوم : ريز برآورد مالي